Odontologijos klinikos informacinė sistema "OK!"

Informacinė sistema (IS) „OK!“ gali būti naudojama daugelyje odontologijos įmonių, kabinetų, kuriuose yra poreikis optimizuoti jų darbą ir palengvinti gydytojų odontologų darbo laiko valdymą.

Sistema „OK!“ skirta informacijos apie odontologijos klinikos veiklą surinkimui, kaupimui ir analizei.

Sistemos pagrindiniai tikslai:

 1. Pacientų elektroninės duomenų bazės sukūrimas;
 2. Gydytojų darbo laiko planavimas;
 3. Priminimų apie artėjančius vizitus automatizavimas;
 4. Gydymo planų sudarymas;
 5. Medžiagų užsakymų valdymas;
 6. Protezų užsakymų valdymas.

Programje surenkama, apdorojama ir organizuojama informacija apie gydymo procesą. Tai suteikia patogumo ir koordinuoja darbą visuose gydymo etapuose, pradedant pacientų užrašymu vizitui, gydymo paskyrimu ir baigiant medžiagų pirkimu.

„OK!“ programa įgalina lengvai rasti informaciją, įvesti tiek naują informaciją, tiek ir pakartotinai pasirinkti naudojimui jau įvestus duomenis įvedant tą pačią informaciją.

Programa turi ir kitų privalumų. Vienas iš jų - duomenų apsauga ir prieiga prie informacijos tik konkretiems asmenims arba asmenų kategorijoms, suteikiant jiems atinkamus leidimus ir teises.

Pavyzdžiui, įmanoma suteikti teisę įvesti naujus duomenis be teisės juos ištrinti, matyti tik savo pačių įrašus arba apriboti prieigą prie vienų ar kitų duomenų tam tikros kategorijos vartotojams ir t.t. Užsakant protezus, pavyzdžiui, užsakymas bus automatiškai išsiųstas technikui tik tada, jei užsakovas turi patvirtinimą iš atitinkamus įgaliojimus turinčio sistemos dalyvio.

Gydytojų, technikų, darbų tipų, medžiagų, protezų, nuolaidų dydžio ir t.t. ir pan. klasifikatoriai pateikiami tik konkrečiai patvirtintiems asmenims.

„OK!“ programa yra patogi ir paprasta naudotis.

Startiniame lange yra visų rūšių veiklų sąrašas - tiesiog užtenka pasirinkti norimą punktą.

Programos informatyviu branduoliu yra paciento ambulatorinė kortelė.

Ją lengva užpildyti, pakeisti ar ištrinti esamus duomenis apie pacientą, apie periodontą ar kitą stomatologinę dantų patologiją, ortodontines anomalijas, protezus, jų konstrukcijas ir t.t. Ambulatorinė kortelė yra unikali ir sukuriama automatiškai konkrečiam pacientui.

"OK!" turi galingą paieškos funkciją, kuri įgalina lengvai ir patogiai rasti bet kuriuos duomenis, esančius šios sistemos duomenų bazėje, o taip pat leidžia apibrėžti ir saugoti įvairius paieškos kriterijus ir jų scenarijus.

 Programos "OK!" pagrindinės funkcijos:

 • pacientų duomenų registracija, ambulatorinių kortelių sukūrimas;
 • tyrimo ir gydymo duomenų įvedimas ir kaupimas;
 • pacientų apsilankymo laiko rezervavimas (užsakymo priėmimas);
 • darbo ir medžiagų išlaidų apskaičiavimas;
 • gydymo planų sudarymas;
 • priminimų į mobilųjį telefoną išsiuntimas apie artėjančius vizitus;
 • medžiagų ir vaistų užsakymas ir apskaita;
 • protezų užsakymas ir apskaita.

 Programos "OK!" papildomos funkcijos:

 • išsamios informacijos apie kiekvieno danties gydymą kaupimas;
 • gydytojo elektroninis darbinis kalendorius su visais buvusių ir būsimų vizitų įrašais ir apsilankymų priminimų nustatymais;
 • kiekvieno paciento apsilankymų istorija (kas buvo padaryta, kokios kainos darbams, vaistams ir medžiagoms);
 • gydytojų užsakymai (kas, kada ir kokios medžiagos yra užsakomos), patvirtinimų dėl pirkimo įvedimas;
 • visų konkretaus gydytojo pacientų sąrašo tam tikrai dienai arba visoms dienoms pateikimas;
 • registravimo pas gydytoją optimizavimas: pateikia konkretaus gydytojo užimtumo ir laisvo laiko grafikas galimam vizito laikui pasirinkti;
 • sąskaitų-faktūrų spausdinimas;
 • medžiagų ir protezų pagal tipus bei būsenas atvaizdavimas;
 • protezų užsakymas.

Programos OK! savybės:

Greita naujo pacientui registracija. Ambulatorinėms pacientų kortelėms Nr. priskiriamas automatiškai. Užsirašant pas gydytoją rodomas jo užimtumas ir tai leidžia jums pasirinkti patogų laiką apsilankymui ir nustatyti jo trukmę.

Pildymas elektroninį kalendorių gydytoją. Gydytojas gali pats paskirti pacientui vizitą. Tačiau jei pacientas užsiregistravo per registratūrą pats, tai užsirašymas bus atvaizduotas gydytojo darbo kalendoriuje automatiškai.

Gydymo planas. Gydytojo nuožiūra sukuriamas (ir prireikus tikslinamas) gydymo planas. Jame nurodomi visos numatomos gydymo procedūros. Ties kiekviena iš jų atvaizduojamas data, laikas, būseną (neatlikta, vykdoma, užbaigta), žyma apie ar atliktą apmokėjimą. Pacientas gali atsispausdinti sustambintą gydymo planą su pagrindinių darbų sąrašų ir kainomis.

Surašant darbus ir kainas į paciento ambulatorinę kortelę, užsakant medžiagas ir protezavimo paslaugos, kaina apskaičiuojama automatiniu būdu. Nuolaidos atveju (yra keturios standartinės nuolaidos su koregavimo galimybe) galutinės kainos ir jų sumos irgi yra perskaičiuojamos automatiškai.

Yra galimybė lengvai nustatyti, kada ir kas buvo daroma pacientui, kokios darbų sąnaudos, kokia sumokėta suma, o taip pat pamatyti visus užfiksuotus paciento vizitus, įskaitant dantų protezavimą.

Ambulatorinė kortelė, be informacijos apie pacientą, apima ir duomenis apie kiekvieno danties gydymą su nuotraukomis, gydytojo įrašus pagal datas, gydymo planą bei jo statusą (neatlikta, vykdoma, užbaigta), nuolaidas bei paciento skolas.

Sistemoje galima visų dienos pacientų vizitų peržiūra, pateikiant laiką, gydytoją ir darbų kainą.

Taip pat galima lengvai rasti koks gydytojas ir kokias medžiagas ir kokius instrumentus jis užsakė, o užsakytas medžiagas ir instrumentus peržiūrėti pagal datas, tipus ir būklę.

Priminimo modulis įgalina dieną prieš vizitą arba prieš kelias dienas pasiųsti pacientui priminimą į mobilųjį telefoną,o  taip pat baigiantis šešių mėnesių terminui po paskutinio vizito įspėti pacientą apie artėjantį profilaktinį apsilankymą.

OK! programos privalumai:

 • Popieriniai dokumentai ir duomenys, įrašyti rankiniu būdu pakeičiami elektroniniais dokumentais;
 • Bet kokių duomenų apie paciento gydymą patogi ir greita paieška;
 • Lengvas ir patogus informacijos atnaujinimas (diagnozė, atlikti darbai, medžiagų užsakymas, informacija apie pacientą);
 • Patogi navigacija: paprastas perėjimas į norimą meniu sąrašo punktą, nuorodų automatinis susigeneravimas. Pavyzdžiui, užregistravus pacientą, atsiranda nuoroda į vizito kortelę ir į gydymo planą, o gydytojo darbo kalendoriuje automatiškai atsiranda atitinkamas įrašas nustatytai datai;
 • Išsami informacija apie pacientą ir jo gydymą: vizitų istorija, atlikti darbai, jų kainos, suteiktos nuolaidos ir t.t.;
 • Sistemingumas: kiekviena klinikos esama arba nauja veiklos kryptis atsispindi meniu sąraše;
 • Duomenų saugumas: apsauga nuo įsilaužimo, prieigos prie duomenų ribojimas ir kontrolė. Priklausomai nuo klinikos darbuotojo teisių, jis mato tik tam tikrą informaciją. Be to, kompiuterio gedimo atveju informacija išlieka ir yra saugi;
 • Kontrolė: galite bet kada patikrinti kas, kada (data ir laikas) peržiūrėjo, taisė ar išėmė (ištrynė) dokumentą;
 • Internetu dokumentai tik siunčiami, kas užtrunka tik kelias minutes.

Kaina – pagal susitarimą nuo 900 EUR be PVM, priklausomai nuo darbo vietų skaičiaus ir papildomų funkcijų.

Galimi tiek debesiniai sprendimai (cloud solution), tiek ir sprendimai lokalioje darbo vietoje su serveriu ir be.

Susipažinimui suteikiame nemokamą prieigą prie sistemos Internete, prieš tai pateikus užklausimą el paštu: naudingakaina(at)naudingakaina.lt .

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:
tel.: (8-618) 007 07
el. paštas: naudingakaina(at)naudingakaina.lt
Gintautas Liaškus