Internetinė informacinė sistema bibliotekoms "MEGAKNYGA.NET"

     Programos MEGAKNYGA.NET aprašymas:

      Automatizuota bibliotekinė-informacinė sistema “MegaKnyga.NET” yra skirta bibliotekoms, informaciniams centrams, kurie komplektuoja, sistemina, apdoroja gaunamą informaciją įvairiuose pavidaluose (knygos, periodika, standartai, norminiai dokumentai ir kt. spausdintam variante, o taip pat CD, FD, Foto, Audio, Video pavidaluose) ir pateikia informacijos vartotojui. Programa suteikia galimybę naudotis joje esančia informacija tiek organizacijos vidiniame tinkle (iš darbo vietų, kuriose instaliuota programa), tiek ir per http protokolą.

      Sistemą sudarančios posistemės suteikia galimybę atlikti šias funkcijas:

  1.   Programos administravimo posistemė leidžia specialistams patiems, darbo eigoje modeliuoti dokumentų aprašus, kategorijų, paieškos schemas ir t.t.;
  2.   Registracijos posistemė pritaikyta įvairių leidinių rūšių registravimui, aprašo sudarymui, katalogavimui ir saugojimui. Yra galimybė registruoti ir saugoti tekstinio formato dokumentus. Čia taip pat vykdomas automatinis aprašo kortelių ir knygos paso spausdinimas;
  3.   Dokumentų paieškos posistemėje greitai ir tiksliai išrūšiuojama ieškoma informacija, atspausdinami pageidaujami rezultatai. Pastaruosiuose atvaizduojama informacija ir apie pageidaujamo dokumento buvimą fonde tuo metu (išduoties terminas);
  4.   Aptarnavimo posistemėje bibliotekos darbuotojas vietoj įprasto skaitytojo formuliaro naudojasi skaitytojų naršykle, kurios pagalba vykdoma skaitytojų registracija bei paieška. Šioje posistemėje taip pat realizuota dokumentų išdavimo-grąžinimo funkcijos, bei išduotų dokumentų sąrašo spausdinimas;
  5.   Apskaitos posistemėje automatiškai pildoma kompiuterinė inventoriaus knyga, suformuojamas nurašomų leidinių aktas ir vykdomas nurašymas. Visi darbo rezultatai gali būti atspausdinti. Minėtoje posistemėje esanti statistikos forma nuolat atspindi kintančius duomenis apie užregistruotų aprašų bei egzempliorių skaičių pagal leidinių tipus. Taipogi šioje formoje saugoma fondo apyvartos, išduoties-grąžinimo bei skaitytojų informacija;
  6.   Programoje numatyta galimybė dokumentų aprašuose naudoti hipernuorodas.


      Programos techniniai reikalavimai:

SERVERIS:
      MS SQL 2000 arba naujesnis
DARBO VIETA:
      Rekomenduojama PENTIUM IV, 512 Mb RAM, 20 Mb vietos kietame diske, spausdintuvas (adatinis),
      Minimali konfigūracija: PENTIUM III, 256 Mb RAM, 5 Mb vietos kietame diske, spausdintuvas (adatinis).
OPERACINĖ SISTEMA:
      Windows XP arba Windows 7, WEB modulis reikalauja IIS 5.0 + Dot.Net framework 1.1/IIS 6.0 arba naujesnės versijos.

Kaina – pagal susitarimą, priklausomai nuo darbo vietų skaičiaus ir papildomų funkcijų.

 

MegaKnyga.NET PowerPoint prezentaciją galite atsisiųsti čia:

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:
tel.: (8-618) 007 07
el. paštas: naudingakaina(at)naudingakaina.lt
Gintautas Liaškus